Ximen Graffiti Street ถนนกราฟฟิตี้ ซีเมิน ไทเป

Ximen Graffiti Street ถนนกราฟฟิตี้ ซีเมิน สำหรับสายกราฟฟิตี้ ที่ไทเปก็มีนะ เป็นถนนที่มีภาพวาดกราฟฟิตี้เต็มทั้งสองผนังของถนน อยู่ย่านซีเมินติงนี่เอง แถมอัปเดทลายใหม่อยู่บ่อยๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับความฮิตในช่วงนั้น! ?การเดินทางพิกัด : https://g.page/XimenJimmy?shareนั่ง MRT สายสีฟ้า หรือเขียว มาลงสถานี Ximen ทางออก 6 แล้วเดินมาทางโซนโรงภาพยนตร์ (ท้ายๆ ของซีเมินเลย) ถนนนี้จะอยู่ตรงข้ามโรงภาพยนตร์ IMAX บรรยากาศถนนเส้นนี้