Christmas

Christmas Light Show at Kaohsiung Music Center Taiwan เกาสง ไต้หวัน

บรรยากาศไฟคริสต์มาส ที่ Kaohsiung Music Center เมืองเกาสง ไต้หวัน เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับ ใครอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้อีก ห้ามพลาด ช่วงกุมภาพันธ์ปีนี้ ที่เมืองเกาสง เป็นเจ้าภาพจัดงาน Taiwan Lantern Festival 2022 อย่าลืม งานจัดวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2022เว็บไซต์งาน https://tw-light.tw/ พิกัด: Kaohsiung Music Centerhttps://goo.gl/maps/m3guapscpTVwVZWNA

Christmas Land Banqiao New Taipei Taiwan 2021 | คริสต์มาสแลนด์ นิวไทเป ไต้หวัน 2021

บรรยากาศงาน Christmas Land Banqiao New Taipei Taiwan 2021 ที่ปั่นเฉียว นิวไทเป ปีนี้ครับ โดยมาในธีม LEGO ใครที่ตอนนี้ยังมาเที่ยวไต้หวันไม่ได้ ผมเก็บภาพบรรยากาศงานทั้งหมดมาให้ชมแล้วครับ การเดินทางMRT/TRA/THSR – Banqiao Stationพิกัด: https://goo.gl/maps/7eBh2jZcncCdNE8G6 ใครอยู่ไต้หวันตอนนี้ อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับ ^^!

คริสต์มาส จงซาน ไทเป 2021 | Christmas Zhongshan Taipei Taiwan

คริสต์มาส จงซาน ไทเป ประจำปี 2021 เริ่มแล้ว! ใครมาเดินช้อปปิ้งแถวย่านจงซาน อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสสวยๆ ติดทางออกสถานีรถไฟ MRT Zhongshan เน้ออ การเดินทาง:MRT สายสีแดง สถานี Zhongshan ทางออก 4พิกัด: https://goo.gl/maps/w316P5FL2sbc88Dm7

คริสต์มาส ห้าง BELLAVITA ไทเป ซินอี้ 2021

คริสต์มาสที่ห้าง BELLAVITA ไทเป ซินอี้ ปีนี้มาในธีมหมู่บ้านลานสกี ใครไปแถวซินอี้เดินเข้าไปถ่ายรูปได้นะ การเดินทาง:MRT City Hall ทางออก 3พิกัด: https://goo.gl/maps/QYqYrVPisKzyMHmF8

ไทเป คริสมาสต์ Taipei Christmas 2020 ไต้หวัน

ไทเป คริสมาสต์ 2020?ใครอยู่ไต้หวัน วันนี้รวมจุด Check-inถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศคริสมาสต์ในไทเป มาให้แล้ว? ลานรอบอาคาร ไทเป 101 (Taipei 101) การเดินทางMRT สายสีแดง สถานี Taipei 101พิกัด: https://g.page/101OB?share ลานระหว่างห้าง Breeze Nanshan และ ATT4FUN การเดินทางMRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall หรือMRT สายสีแดง สถานี Taipei 101พิกัด: https://goo.gl/maps/pLEN29hpDquWTENdA บริเวณลานหน้า H&M Xinyi การเดินทางMRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall หรือMRT สายสีแดง สถานี Taipei 101พิกัด: https://goo.gl/maps/iXCUQNm4QSLTDvKa8 บริเวณถนนรอบๆ อาคาร Taipei City Hall  การเดินทางMRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall …

ไทเป คริสมาสต์ Taipei Christmas 2020 ไต้หวัน Read More »